Trezory úvodem. Chránit své věci i obydlí před zloději a poškozením, chtěli lidé už v době starého Egypta, kdy se začaly vymýšlet první zámky dnešního typu. Nezávisle na sobě vymýšleli nejrůznější druhy zámků i Řekové nebo Římané. Trezory jako takové však podle záznamů, které máme dnes k dispozici vznikaly mnohem později . Vznik trezorů dnešního slova smyslu datujeme od roku 1834, kdy si jistý Angličan William Marr nechal patentovat svůj první ohnivzdorný trezor. Od tohoto roku pak trezory v podobě kovaných železných truhel dostávaly nová a nová technická vylepšení. Hlavní snahou bylo vytvořit takový trezor, který by odolával ohni a uchránil co nejdéle papírový obsah více na: HISTORIE TREZORU.

Trezory se mohou dále dělit např. dle použitého zámku. Trezorové zámky dnes dělíme do tří kategorií:

Klíčové zámky nalezneme u každého trezoru v základní výbavě. Obecně se dá říct, že všechny tři kategorie zámků jsou stejně bezpečné.
Klíčové zámky bohužel neposkytují takový komfort užívání jako ostatní kategorie, protože sebou musíme nosit klíč.
Podle množství zoubků na klíči můžeme odhadnout jakou má klíč bezpečnost.

Mechanické kombinační zámky. Tyto zámky jsou tvořeny kruhovým číselníkem na kterém se zadává kombinace čísel vždy otočením střídavě vlevo a vpravo. K otevření kombinačního zámku je třeba znát tři nebo čtyři dvojčíslí (u zámků s vyšší bezpečností).

Elektronické zámky. Tyto zámky poskytují nejpohodlnější ovládání, jsou však o hodně dražší. Jednoduše lze na klávesnici zadat číselný kód, který je ve většině případů šestimístný. Elektronické zámky napájí baterie 9 V, pokud se baterie vybije je jí možno u kvalitních zámků vyměnit zvenku.


Dalším možným dělením, spíše dle benefitů, potřeb, které máme nebo co po trezoru chceme je, aby chránili dokumenty před ohněm, vodou, vniknutím, zcizením, kam jej chceme umístit, nebo v kterém zařízení použít např.:

Nábytkové trezory, kdy teoreticky jsou nábytkové trezory jedno nebo dvouplášťové bezpečnostní schránky, nouzové schránky, skřínky, přenosné trezory s možností postavení do prostoru a ukotvením k podlaze nebo ke zdi nebo můžeme nábytkové trezory zazdít do zdi.

Stěnové trezory, speciálně upravené trezroy pro zazdívání do zdi, bankovní trezory pro banky, hotelové trezory (jsou to prakticky trezroy nábytkové nebo stěnové), řada lidí bude mít s trezroem na svém pokoji zkušenost, při cestě do zahraničí, na dovolené atd., které slouží k uchování pasu, hotovosti, letenek atd.

Autotrezory, které slouží například pro zabezpečení notebooku, GPS a dalších cenných věcí, které si tak můžete do automobilu uložit s klidnějším srdcem.

Trezory na zbraně a skříně na zbraně jsou úložným prostorem pro zbraně, munici, zápalky atd. Trezory na zbraně by měly splňovat požadavky odolnosti proti vloupání. Trezory a trezorové skříně na zbraně by měly být ve shodě s požadavky pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných střelných zbraní v souladu s Nařízením vlády. Tyto trezory můžeme dále dělit na trezory na krátké zbraně a trezory na dlouhé zbraně, boxy a schránky na munici, sejfy na munici a krátkou zbraň.

Ohnivzdorné trezory, vodotěsnéa ohnivzdorné trezory, jsou bezpečnostní kazety optimální pro ochranu a úschovu důležitých osobních a profesionálních dokumentů, datových nosičů atd. před ohněm a vodou. Jedná se o uzamykatelné trezory, které jsou vybaveny cylindrickým zámkem nebo zásuvkovým či speciálním klíčem, elektronickým zámkem. Najdete i kombinaci ohnivzdorných i vodotěsných sejfů, kazet, trezorů, které jsou otestovány (podle UL (test na výdrž proti ohni), ETL (proti ohni pro datové nosiče) a ETL pro voděodolnost).

Ohnivzdornost pro trezory znamená, že trezor je schopen skutečně vzdorovat ohni a ochránit tak předměty, cennosti, dokumenty či nosiče dat uložené v útrobách trezoru před poškozením ohněm. Aby trezor tuto ochranu dokázal zajistit, musí být navržen a zpracován způsobem, který skutečně ohnivzdornost zajišťuje!

Při pořízení trezoru se vždy řídíme základními kritérii výběru trezoru. Základním kritériem pro výběr trezoru je vždy jeho bezpečnost vyjádření bezpečnostní třídou trezoru. Zařazení trezoru do bezpečnostní třídy vychází v České republice ze dvou norem, a to české normy ČSN 916012 a evropské normy EN 1143-1. Bezpečnostní třídy trezorů.

Důležité pro trezory na zbraně je Nařízení vlády č. 338/2002 Sb., které upravuje technické požadavky pro zabezpečení přechovávaných zbraní a střeliva, a dále upravuje též podmínky skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami. Jelikož jako časté úložiště zbraní slouží trezory na zbraně, zbraňové trezory a skříně na zbraně, zjistíte z tohoto nařízení vlády, jaké požadavky mají splňovat trezory na zbraně a skříně na zbraně.

A jak vybrat trezor? Podle toho kam, na co atd. viz i výše. Dále podle zmíněné bezpečnostní třídy, bezpečnosti trezorového zámku, nároku na ohnivzdornost.

K výběru trezoru přispívá ještě i fakt, zda budeme obsah pojišťovat, zda potřebujeme certifikát, zda bude mít své slovo i PČR apod. Aby však z trezoru byl skutečně trezor, je potřeba ještě doržet i další postup a to způsob zajištění trezoru proti "odnesení. Samozřejmě, že záleží na typu trezoru, pokud váží 200 kg, pak nebude samo o sobě tak snadné jej odnést, ale u menších...

Většina trezorů je vybavena dírkami v zadní stěně a na dně pro uchycení trezoru, upevnění do stěny nebo podlahy. Doporučujeme spíše než užívat hmoždinky, používat kotvu, která bude dostatečně odolná tahu. Zde je potřeba zvážit, zda budeme trezor uchycovat na pevném povrchu (cihla, beton), pak kotva, průměru 16, šroubem 10 poslouží, může být i menší... Horší je to u porézních materiálů. Tam kde je např. použit porotherm, dutinkový materiál, je potřeba použít tzv. chemickou kotvu. Chemická kotva je v podstatě vytvoření kapsy, kdy se lepidlo natlačí, zavadne (cca po 1 hodině). Před úplným zavadnutím, se vloží závitová tyč, svorník, vloží se trezor a matkami se dotáhne, ale to je již další kapitola pro trezory a jejich zabudovávání.