Chránit své věci i obydlí před zloději a poškozením, chtěli lidé už v době starého Egypta, kdy se začaly vymýšlet první zámky dnešního typu. Nezávisle na sobě vymýšleli nejrůznější druhy zámků i Řekové nebo Římané. Trezory jako takové však podle záznamů, které máme dnes k dispozici vznikaly mnohem později ...Jaká je tedy historie trezorů, které dnes používáme v domácnosti, trezorů, které máme v kanceláři?


Trezory a jejich historie

Vznik trezorů dnešního slova smyslu datujeme od roku 1834, kdy si jistý angličan William Marr nechal patentovat svůj první ohnivzdorný trezor. Od tohoto roku pak trezory v podobě kovaných železných truhel dostávaly nová a nová technická vylepšení. Hlavní snahou bylo vytvořit takový trezor, který by odolával ohni a uchránil co nejdéle papírový obsah. Vynálezci se toho snažili dosáhnout s použitím materiálů vyzařujících vlhkost. Příkladem může být použití sádry, kamence a třeba i jílu mezi stěnami trezoru - při požáru pak voda pomáhala ochlazovat vnitřek trezoru. Zjistilo se však, že toto řešení má mnoho nevýhod. Stálá vlhkost způsobovala zatuchnutí papíru, rez, voda se po letech vypařila a také - kdo by chtěl mít doma věčně vlhký kus "nábytku"? Zajímavostí je, že se s moderní dobou od tohoto nápadu neupustilo - voda se do trezorů dodávala v "krystalické" podobě,takže se začala vlhkost uvolňovat až při požáru nebo zvýšené teplotě.

 

Po roce 1850 se trezory začaly vyrábět z tepaného plechu, který se spojoval pomocí nýtů. Podle šířky použitého materiálu se určovalo, jak bezpečný trezor je. Mezi stěny byl vkládán ohnivzdorný materiál na přání zákazníka. Bezpečné uzavření trezoru zabezpečovaly už v této době zámky s petlicemi nebo šrouby. Tyto zámky však měly jednu velkou nevýhodu a to velké klíče a klíčové dírky, které poskytovaly dostatek prostoru pro manipulaci se střelným prachem. Postupem času se pak zámkové mechanismy zmenšovaly a zdokonalovaly do dnešní podoby. Dalším významným "kamenem úrazu" u těchto trezorů byly již zmiňované nýtované spoje, které umožňovaly zlodějům dostat se do trezoru jen s použitím klínu a páky.


Trezorové zámky

Trezorové zámky dnes dělíme do tří kategorií:
Mechanické klíčové zámky
Mechanické kombinační zámky
Elektronické zámky

 

Klíčové zámky
Klíčové zámky nalezneme u každého trezoru v základní výbavě. Obecně se dá říct, že všechny tři kategorie zámků jsou stejně bezpečné.
Klíčové zámky bohužel neposkytují takový komfort užívání jako ostatní kategorie, protože sebou musíme nosit klíč.
Podle množství zoubků na klíči můžeme odhadnout jakou má klíč bezpečnost.

 

Mechanické kombinační zámky
Tyto zámky jsou tvořeny kruhovým číselníkem na kterém se zadává kombinace čísel vždy otočením střídavě vlevo a vpravo.
K otevření kombinačního zámku je třeba znát tři nebo čtyři dvojčíslí (u zámků s vyšší bezpečností).

 

Elektronické zámky
Tyto zámky poskytují nejpohodlnější ovládání, jsou však o hodně dražší. Jednoduše lze na klávesnici zadat číselný kód,
který je ve většině případů šestimístný. Elektronické zámky napájí baterie 9 V, pokud se baterie vybije je jí možno u kvalitních zámků vyměnit zvenku.