Značka pro trezory SAFEtronics © se na trhu objevila a začala trezory vyrábět v r. 1993. Poptávka na zabezpečovací techniku a trezory rostla a tak vznikla v r. 1995 obchodní firma, která  byla v r. 1999 nahrazena současnou akciovou společností  SAFEtronics PRAHA. Firmu založil a vlastní přímo výrobce a tak se cítí být více výrobcem. Obchodní strategií firmy je spokojenost zákazníka a to nejen bezprostředně po koupi. Filosofií je slušný poměr ceny a užitné hodnoty výrobků při dodržení vysoké kvality nejen výrobků samotných, ale i komlexních souvisejících služeb. Cestou za tímto cílem se snažíme přesvědčit i my naše zákazníky o tom, že hledat podobné výrobky jinde je jen plýtvání časem.
    
Firma SAFEtronics je držitelem:
- Certifikátu ISO 9001:2001
- osvědčení Národního Bezpečnostního Úřadu do stupně "V"
- Koncesní listiny pro "Poskytování služeb pro ochranu majetku a osob"
- členského listu cechu MZS

Díky značce SAFEtronics můžeme i my nabídnout trezory nejen do bank, pošt, kanceláří a provozoven, velkoobchodů, čerpacích stanic, ale i rodinných domů a bytů. Firma provádí odbornou montáž, servisní i poradenskou činnost a službu nabízí i svým partnerům, kteří navíc přidávají svoji hodnotu.

Trezory SAFEtronics © jsou certifikovány akreditovanou zkušební laboratoří  TREZORTEST  s r.o., Zde trezory podrobují náročným zkušebním testům odolnosti proti vloupání, na základě kterých jsou certifikovány a to vše dle příslušných norem (zejména ČSN EN 1143-1).

SAFEtronics © vyrábí trezory bezpečnostních tříd:  I., II., a III. dle kategorií Národního Bezpečnostního Úřadu: "Tajné" a "Přísně tajné".

Trezory a skříně na zbraně jsou certifikovány do bezpečnostní třídy "Z2", vyhovují všem požadavkům na uložení zbraní a střeliva, které jsou kladeny příslušnými zákony v platném znění. Trezory SAFEtronics © jsou skvělá volba.