Ohnivzdornost pro trezory znamená, že trezor je schopen skutečně vzdorovat ohni a ochránit tak předměty, cennosti, dokumenty či nosiče dat uložené v útrobách trezoru před poškozením ohněm. Aby trezor tuto ochranu dokázal zajistit, musí být navržen a zpracován způsobem, který skutečně ohnivzdornost zajišťuje.

 

K zajištění ohnivzdornosti pro trezory se používají speciální techniky výroby, které zahrnují například vestavění vysoce účinných tepelně aktivních těsnicích prvků mezi dveřmi trezoru, jednotlivými částmi trezoru a v dalších mezerách konstrukce. Dalším důležitým prvkem v rámci ohnivzdornosti je, jakou má trezor konstrukci, neboť i ta zásadně k celkové ohnivzdornosti trezoru přispívá. Konstrukce by tedy měla prokazatelně vykazovat náplně z vytvrzujících izolačních betonových hmot uložených ve dveřích trezoru a v prostorách mezi stěnami trezoru.

 

Pro zajištění ohnivzdornosti se pro trezor dále používá technika zalévání hmoty, která umožňuje opláštění vnitřního prostoru, aniž by se objevily mezery. Podobně se pro trezor také zpracovávají dveře či kritická místa, kterými jsou například dveřní závěsy. Zpřístupňuje-li výrobce trezoru informace o způsobu zajištění ohnivzdornosti u trezorů, je určitě dobré se s nimi při výběru trezoru seznámit.

 

Posuzování ohnivzdornosti pro trezory upravuje norma ČSN EN 1047-1, která rozlišuje celkem čtyři stupněohnivzdornosti. Tato norma posuzuje trezory podle toho, jaké úrovně dosáhně teplota uvnitř trezoru při působení vysoké teploty z vnějšího prostředí po dobu jedné nebo dvou hodin.

 

Stupně ohnivzdornosti pro trezory

 

S60P - trezor vykazuje testovanou odolnost proti ohni pro dokumenty po dobu 60-ti minut, teplota v trezoru nepřesáhne 175 °C při teplotní zátěži 1100 °C

 

S120P - trezor vykazuje testovanou odolnost proti ohni pro dokumenty po dobu 120-ti minut, teplota v trezoru nepřesáhne 175 °C při teplotní zátěží 1100 °C

 

S60DIS - trezor vykazuje testovanou odolnost proti ohni pro počítačové nosiče dat po dobu 60-ti minut, teplota v trezoru nepřesáhne 55 °C při teplotní zátěži 1100 °C

 

S120DIS - trezor vykazuje testovanou odolnost proti ohni pro počítačové nosiče dat po dobu 120-ti minut, teplota v trezoru nepřesáhne 55 °C při teplotní zátěži 1100 °C

 

 

Další články naleznete v naší Poradně.