Pokud se možnosti nákupu na splátky chystáte využít, musíte splňovat několik podmínek. Především je nutné mít občanství ČR, což se snadno prokáže platným občanským průkazem. Prostřednictvím platného občanského průkazu se rovněž prokáže i splnění druhé podmínky, která vyžaduje věk v rozmezí 18 - 70 let. Třetí podmínkou je pravidelný a trvalý zdroj příjmu, který vám přináší jistotu. Pravidelný příjem však není nutné prokazovat.

 

Nákup věci na úvěr má oproti jiným splátkovým nástrojům několik důležitých výhod. Především se zákazník stává majitelem zboží ihned a může s ním bez omezení disponovat. Délku splácení lze u úvěrů, které nabízíme, nastavit již do šesti měsíců. Součástí nabídky je též možnost úvěr předčasně splatit, čímž dojde k ukončení smlouvy o úvěru. Rovněž se lze prostřednictvím splátkových nástrojů z naší nabídky pojistit proti neočekávaným životním situacím, jako jsou například zdravotní komplikace či nezaměstnost. Součástí naší nabídkyjsou jak splátky bez akontace, tak i splátky bez navýšení.

 

Jak si vybrat úvěr?

 

Pro nákup na splátky si můžete vybrat z několika splátkových nástrojů společnosti Cetelem.  U každého produktu, který splňuje podmínky pro nabídku splátkového režimu, je v detailu zboží umístěna kalkulačka splátek s názvem "Výpočet splátek". Tato kalkulačka splátek usnadňuje výběr splátek. Každý zákazník zde má možnosti provést online kalkulaci splátek a podle výsledků si zvolit takový produkt Cetelem, který mu bude vyhovovat. Až si vyberete úvěr, stačí vložit zboží do košíku a vyplnit objednávku. Po ukončení objednávky se nabídne logo Cetelem, na které je v případě nákupu na splátky nutné kliknout. Po prokliknutí loga se zobrazí žádost o poskytnutí úvěru, kterou je zapotřebí vyplnit. Jedná se o formuláře pro poskytnutí úvěru, které po vyplnění musí být odeslány.

 

Máte-li kartu Aura od společnosti Cetelem, celý postup je ještě jednodušší. Stačí prostě čerpat finance až do výše úvěrového rámce, který vám již byl poskytnut.

 

Pojištění

 

Pro zákazníky, kteří čerpají úvěry Cetelem, je připravena služba pojištění úvěru. Pojištění úvěru má několik výhod. Především se jedná o ochranu před případnou platební neschopností, která by mohla negativně ovlivnit schopnost splácet. Navíc pokud si pojištění úvěru sjednáte, zvýšíte si šanci na schválení úvěru. Pojištění se připočítává ke každé měsíční splátce, avšak částka, o kterou se měsíční splátka navyšuje, je minimální.

 

Nabízeny jsou dvě možnosti pojištění úvěru. Varianta A zahrnuje pojištění proti dlouhodobé pracovní neschopnosti, plné a trvalé invaliditě a úmrtí. Pokud jste majitelem Aura karty, potom se pojištění vztahuje i na její zneužití. Cena varianty A je stanovena ve výši 3,34% z výše měsíční splátky.

 

Varianta B představuje pojištění proti dlouhodobé pracovní neschopnosti, plné a trvalé invaliditě, úmrtí a oproti variantě A zahrnuje varianta B i pojištění proti ztrátě zaměstnání. Rovněž i v případě varianty B platí, že majitelé Aura karty jsou pojištěni proti jejímu zneužití.

 

Na následujícím příkladu zjistíte více:


Pan Rozumný si koupil na OK produktu trezor, jehož cena je 10.000 Kč. Jelikož zjistil, že takovou částku si nemůže dovolit najednou zaplatit, rozhodl se využít nabídky úvěrové společnosti Cetelem a zvolil si splátky 10 x 10.

 

Z) Přímá platba, kterou pan Rozumný zaplatí, činí 1000,- Kč. Dále bude příštích 10 mesíců každý měsíc splácet 1000,- Kč. Jelikož si žádné pojištění nevybral, nezaplatí už nic dalšího. RPSN je v tomto případě 26,27 %.

 

A) Když se pan Rozumný bude obávat toho, jaká rizika mu život může přinést, tak si určitě ke splátkám vybere nějaké pojištění. Dejme tomu, že si je jistý svým zaměstnáním a ztráty zaměstnání se tedy nebojí. Potom si vybere pojištění A. Jak už víme, cena za pojištění A činí 3,34 % z měsíční splátky. Pan Rozumný tak zaplatí přímou platbu 1000 Kč, a potom v následujících 10ti měsících zplatí každý měsíc 1033 Kč. RPSN v tomto případě činí 35,88 %.

 

B) Když si pan Rozumný však nebude jistý ani zaměstnáním, nepochybně zvolí pojištění B, jehož součástí je pojištění i proti ztrátě zaměstnání. Cena pojištění B činí 6,99 % z měsíční splátky. Pan Rozumný tedy zaplatí přímou platbu 1000 a v 10ti nejbližších měsících pošle každý měsíc splátkové společnosti 1069 Kč. RPSN tak odpovídá 46,92 %.

 

Úvěry Cetelem

 

Při nákupu na splátky na internetovém obchodě OK obchod, který je realizován prostřednictvím splátkové společnosti Cetelem, si můžete vybrat ze čtyřech druhů úvěrů.

 

Prodej na splátky Akce 10 x 10 (Úvěr 1/10)

Při převzetí zboží zaplatíte pouze jednu desetinu ceny zboží. Následně v 10ti stejně velkých měsíčních splátkách se pak doplatí zbytek. Splátky se rovnají 10 % z ceny zboží (RPSN je 26,27 %, navýšení je 10 %).

 

Úvěr Akce 10 x 10 je nekomplikovaný a jednoduchý s navýšením pouze 10 % z ceny zboží. Nabízí oblíbené krátkodobé splácení a je využitelný pro všechny druhy zboží.

 

Prodej na splátky 1 % měsíčně

1 % měsíčně je velmi flexibilní úvěr, který se zákazníkovi dokáže přizpůsobit na míru. Každý si sám volí, jakou částku zaplatí při předání a kolik měsíců bude splácet. V případě tohoto úvěru je možné si určit i formu splátek. Každý měsíc splácení potom zaplatíte 1 % měsíčně.

 

Přímá platba představuje minimálně 10 % z ceny zboží. Počet splátek je 5 až 20. Navýšení závisí na počtu splátek. RPSN je 23,92 %.

 

Splátky 1 % měsíčně jsou přehledné a jednoduché. Se svým nízkým navýšením ve výši 1 % měsíčně z ceny zboží, nezatíží váš rozpočet. Díky flexibilitě tohoto úvěru si sami zvolíte dobu splácení a výši, o kterou úvěr přeplatíte.

 

Variabilní klasický úvěr

 

Variabilní klasický úvěr umožňuje rozložení splátek do delšího nebo kratšího období. Optimální kombinaci mezi velikostí zálohy, která je opět nejméně 10 % z ceny zboží), počtem pravidelných měsíčních splátek, které se pohybují v rozmezí 6 až 36, a cenou úvěru si určuje každý sám.

 

Jedná se o jednoduchý, flexibilní a bezpečný úvěr, který je možné s minimální administrativou vyřídit rychle přímo v e-shopu. Pro variabilní klasický úvěr není zapotřebí žádný ručitel. Stačí pouze doklady, podle kterých je možné ověřit totožnost, výše příjmu a adresa bydliště. Navýšení závisí na počtu měsíců splácení, RPSN je 18,39 %.

 

Úvěr pohoda 3

 

Úvěr pohoda 3 je pohodový splátkový režim s přímou platbou ve výši 10 % z ceny zboží. počet splátek je 11 a jsou ve výši 10 % z ceny zboží. Navýšení je 20 %, RPSN je 35,79 %. Pokud úvěr splatíte do třech měsíců, je navýšení nulové a RPSN je rovněž 0 %.