Jestliže vybíráte trezor, je vždy nutné zvážit několik základních kritérií. Vedle zvážení a sledování těchto základních kritérií lze pak ještě na trezor či sejf klást speciální požadavky, avšak jejich splnění může být někdy velmi obtížné a někdy dokonce nemožné. A tak je vždy dobré si předem ujastnit, k čemu bude trezor sloužit, jaké požadavky budeme na trezor klást a je-li vůbec možné, aby tyto požadavky trezor splňoval.

 

Bezpečnostní třída

 

Jedním ze základních kritérií, podle kterých se trezor posuzuje, je bezpečnostní třída. Bezpečnostní třída vypovídá o tom, jak je trezor celkově bezpečný. Platí pro ni jednoduché pravidlo: čím vyšší má trezor bezpečnostní třídu, tím vyšší má trezor také samu bezpečnost.

 

Bezpečnostních tříd pro trezory existuje větší množství a lze je posuzovat podle různých norem. S klasifikací bezpečnostních tříd se lze zpravidla setkat buď podle evropských norem EN 1143-1 nebo EN 14450 pro bezpečnostní trezorové schránky.

 

Trezor může klasifikovat podle normy EN 1143-1 vždy jen certifikovaná zkušebna, která má odpovídající znalosti a dovednosti. V bezpečnostní klasifikaci pro trezory jsou ukazatelem tzv. jednotky odporu (RU), na které se převádí hodnoty zjištěné při testování trezorů.

 

Trezor se hodnotí s ohledem na použité nástroje a čas, po kterou trezor dokázal vzdorovat. Rozlišuje se částečný průlom (ruční otevření) a plný průlom (vylomení dveří). Trezory se klasifikují podle nejnižšího změřeného odporu.

 

Bezpečnost trezorových zámků

 

Pro bezpečnost trezorů je jednou z klíčových kategorií také bezpečnost trezorových zámků. O tom, o jak významný ukazatel se jedná, svědčí skutečnost, že pro zařazení do bezpečnostní třídy je pro trezor předepsána i minimální úroveň bezpečnosti zámku.

 

Samu bezpečnost zámku však speciálně sledovat nemusíme, jelikož ta sama je zahrnuta v zařazení trezoru do bezpečnostní třídy. Z toho, jak je trezor zařazen do bezpečnostní třídy, lze vždy zjistit, jaká je minimální úroveň použitého zámku.

 

Ohnivzdornost

 

Dalším velmi důležitým ukazatelem pro trezory a jejich bezpečnost je ohnivzdornost. Rovněž pro ohnivzdornost se používá speciální hodnocení podle evropské normy EN 1047-1.

 

Hodnotí-li se, jak je trezor ohnivzdorný, vždy se sleduje hodnota teploty uvnitř trezoru při působení velmi vysoké teploty z vnějšku po dobu jedné hodiny, nebo dvou hodin.

 

A co se zbraněmi?

 

Jste-li držitelem zbraně, potom vám zákon č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivech stanovuje povinnost mít zbraně bezpečně uschované. Tento zákon formuluje požadavky kladené na bezpečné uložení zbraní a stanovuje způsob uložení pro různé druhy zbraní a jejich počty.

 

Technické požadavky na zabezpečení přechovávaných zbraní a střeliva dále stanovuje Nařízení vlády č. 338/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Další články naleznete v naší Poradně.