Instalace trezoru do zdi je vždy specifikum, takže univerzální návody v tomto směru prakticky neexistují. Vždy je potřeba vše brát především jako radu a doporučení. Je potřeba vycházet ze svých možností a hlavně konkrétního umístění, které chceme trezoru dopřát. Jeden z mnoha návodů najdete i v našem článku, kdy je potřeba minimálně dodržet základních pár pravidel viz níže.

 

Zazdívání trezoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vyzkoušejte všechny funkce trezoru. Zjistěte si rozměry trezoru. Připravte si základní nářadí a materiál. Budete potřebovat kladívko, majzlík, materiál na beton.

 

Zazdívání trezoru

 

 

 

 

 

 

 

 

Dříve, než se rozhodnete pro konkrétní trezor, zvolte vhodné místo pro jeho vestavbu. Vyberte, co nejvhodnější místo pro montáž trezoru i z hlediska přístupu atd. Obvykle se nabízejí tři možnosti, ve zdivu pod schody, v dostatečně silné venkovní zdi, v nepoužívaném komíně apod. Nejvhodnější bývají právě komíny, protože mívají správnou a potřebnou hloubku, při vestavbě do venkovní zdi můžete velmi brzy narazit na omezení, limit pro montáž. Navíc je zde nutná dodatečná tepelná izolace, jinak by přes zeslabenou zeď mohl do domu pronikat chlad.

 

Instalace trezoru do zdi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Montáž samotného trezoru, poté co máte hotov rozhodovací proces, viz výše. Zabudováním do zdi se provádí chronologicky, jak je uvedeno níže:


Vybourejte otvor ve zdi o rozměrech minimálně o 7 – 10 cm, větší než jsou stěny trezoru (platí pro všechny typy a velikosti trezorů, pro hloubku, šířku i výšku). Někdo uvádí i otvor o 20 cm delší a širší než čelní část trezoru, o 10 hlubší než hloubka trezoru.

 

Zakryjte přední stěnu trezoru silnou fólií, aby při betonování neutrpěla, nepoškrábali jste ji.

 

Instalace trezoru do zdi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysekaný otvor by neměl být hladký, nerovnosti vnitřních stěn jsou kladem. Do vnitřní stěny otvoru vyvrtat průměr 12 – 18 mm pro roxor – drát v takové hloubce dle rozměrů trezoru, aby bylo možné drát vložit (např. nejprve vlevo do vyvrtaného otvoru, pak do vpravo vyvrtaného otvoru) a umístit jej na střed. Počet takto provedených zábran proti násilnému vytržení trezoru ze zdi je omezen pouze rozměry trezoru a charakterem zdi (materiál, pevnost, hloubka). Tyto zábrany mohou být provedeny i ve vertikální rovině či kombinovaně. Dále je možné, pokud to dovolí hloubka zdiva, ukotvit trezor k zadní stěně otvoru pro trezor.


Namočte zdivo k dosažení optimální pojivosti s vyplňovací betonovou směsí, aby také neodvádělo vodu z betonu. Zaretujte trezor dle vodováhy a středu otvoru pro trezor tak, aby povrch přední strany trezoru respektive jejího rámu, byl se stěnou v jedné rovině a to např. dřevěnými špalíky. Nejlépe tak, že zvednete trezor v otvoru a vyrovnáte jej pomocí dřevěných špalíků nebo cihel, tak aby stál vodorovně a byl vpředu v jedné rovině s přední stěnou. Zkontrolujte, kolik zbývá po stranách místa, zda je tam alespoň 10 cm.

 

Instalace trezoru do zdi                      Instalace trezoru do zdi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správná směs betonu je rozhodující. Namíchejte betonovou směs o min. pevnosti B 35 – 15 MPa/cm2 (tuto směs doplňte nejlépe ještě drceným křemenem o velikosti 0 – 30 mm, případně kovovými částmi o velikosti 0 – 50 mm). Správnou vlhkost konzistence dosáhnete dodržením poměru jednoho dílu vody na tři až čtyři díly betonu. Beton by měl být asi jako hlína. Používejte beton nejvyšší pevnosti, který se dá v hypermarketech sehnat, náhradním řešením je směs potěrového betonu a cementu v poměru 8 : 1.  Tato směs se vyznačuje mimořádnou pevností a hravě ochrání trezor před pokusem o jeho vylámání ze zdi.

 

Instalace trezoru do zdi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úzkou lžící naneste beton do dutin. Vyplňte celý prostor mezi trezorem a otvorem pro trezor připravenou směsí betonu a to najednou (nelze vyplňovat po částech s časovým odstupem přes 3 hod.).

 

Instalace trezoru do zdi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silný plášt betonu o tloušťce minimálně 10 cm (měřeno od hrany čelního panelu), musí obklopovat trezor i ze zadní strany. S betonem pracujte zdola nahoru a odzadu dopředu. Nejprve tedy vyplňte prostor pod trezorem a pak i prostor za ním. Každou vrstvu betonu udusejte koncem dlouhé násady od kladiva.

 

Zazdívání trezoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začistěte okraje trezoru, případně opravte malbu a proveďte kompletní úklid. Ještě však trezor neotvírejte. Počkejte tak dva dny, v lepším případě i týden, než beton vytvrdne. Potom teprve trezor otevřete a vytřete do sucha, nechte ho stát ještě dva dny otevřený, dokud nezmizí poslední zbytky kondenzované vlhkosti.

 

Zabudovaný trezor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Co není v tomto postupu specifikováno, je v pravomoci montážního technika.