Trezory bezpečné proti vloupání, sejfy a trezorové dveře jsou testovány podle Evropské normy 1143.1 a to kompetentním testovacím institutem v různých evropských zemích. Při testování trezorů bezpečných proti vloupání provádějí testovací instituce, které mají odpovídající znalosti a dovednosti, zkoušky na násilné otevření produktu. Získané výsledky se pak převedou do hodnoty odporu, přičemž je zohledněn čas a použité nástroje. Odpor trezoru bezpečného proti pokusu o vloupání je pak vyjádřený jednotkou odporu RU. O co je vyšší počet RU, o to vyšší je odpor a tím i ochrana, odolnost, kterou trezor bezpečný proti vloupání nabízí. Na základě změřeného počtu RU se trezor bezpečný proti vloupání zařadí do třídy odporu. Základem pro klasifikaci je nejnižší změřený odpor. Pro změření, je nutno provést tzv. průlom do skříně nebo trezoru, pro dobití obsahu trezoru, tj. musí se v praxi provést ruční otevření (částečný průlom) nebo bude otevřený úplně tím, že se například dveře vylomí (plný průlom). Tento rozdíl se rovněž provede u testů a při stanovení výsledků testů je přeměněn do hodnoty RU.

Nezjištěná konstrukce - NK
Do této třídy spadají všechny trezory, které nemají bezpečnostní třídu, může sem patřit i bezpečný a těžký trezor, který ale nemá vystaven certifikát, není k němu vystavena ani garance, není k němu vydáván žádný dokument.

Bezpečnostní třídy S1 a S2
Bezpečnostní třídy S podle normy EN 14450 vlastně ani nejsou bezpečnostní třídy trezorů, ale plechových skříní. Někteří výrobci trezorů mají svoje produkty certifikované do této třídy.

Bezpečnostní třídy Z1, Z2, Z3
Bezpečnostní třída Z je základní bezpečnost trezorů. Tuto třídu určuje česká norma ČSN 906012, která se řadí před evropskou normu EN 1143-1. Bezpečnostní třída Z1 je nejnižší možná třída trezorů. Odporové jednotky jsou RU (10/10). Třída Z1, Z2, Z3 je vhodná například pro uložení zbraně (Z2 má 15 odporových jednotek), pro uložení věcí, které nechcete nechat na stole nenechavcům apod. Pojišťovny v daném případě pojistí hodnoty kolem 30 tisíc Kč.

Bezpečnostní třída - Z1
Bezpečnostní třída Z, je základní třídou bezpečnosti, která je stanovená českou normou ČSN 906012, která je řazena před evropskou normu EN 1143-1. Bezpečnostní třída Z1 je nejnižší třída trezorů. Jedna z podmínek pro takové trezory je minimálně jeden trezorový zámek třídy A. Trezory v této třídě bezpečnosti jsou vhodné pro ukládání zbraní a to v počtu maximálně do 10 kusů dle Nařízení vlády. Jsou vhodné pro uložení finanční hotovosti do několika tisíc.

Bezpečnostní třída - Z2
Tato třída je vhodná pro uložení zbraní, hotovosti do 30.000,- Kč, léků, jedů a dokumentů. Jedna z podmínek pro takové trezory je minimálně jeden trezorový zámek třídy A. Trezory v této třídě bezpečnosti jsou vhodné na ukládání zbraní a to v počtu do 10 kusů podle Nařízení vlády.

Bezpečnostní třída - Z3
Tato třída je vhodná například pro uložení zbraní, hotovosti do 50.000,- Kč, léků, jedů a dokumentů. Jedna z podmínek pro takové trezory je minimálně jeden trezorový zámek třídy A. Trezory v této třídě bezpečnosti jsou vhodné na ukládání zbraní a to v počtu do 10 kusů podle Nařízení vlády.

Bezpečnostní třída - 0
Nula není moc šťastné označení. Nulou určitě tyto trezory nejsou. Mají své využití, protože jde o docela vysokou třídu zabezpečení. Bezpečnostní třída pro uložení menších finančních částek řádově 30 - 50 tisíc korun a podle podmínek místa uložení trezoru lze tento limit navyšovat. Lze do nich uložit denní tržbu, zbraně, důvěrné dokumenty. Trezory v této třídě se používají pro uložení př. denní tržby, zbraní nebo tajných a důvěrných dokumentů podle NBÚ (SS1 = 2 body). Odporové jednotky: RU (30/30). Jedna z podmínek pro trezory v této třídě je minimálně jeden trezorový zámek třídy A.

Bezpečnostní třída - I
Je nejprodávanější bezpečnostní třídou pro domácnosti a menší podniky. Řádově lze do nich ukládat hotovost od 100 do 300 tisíc, kde podle podmínek uložení trezoru lze tento limit navyšovat. Trezory v této třídě se používají pro uložení tržeb, zbraní, utajovaných dokumentů (SS1 = 3body). Odporové jednotky jsou RU (30/50). Jedna z podmínek pro takové trezory je minimálně jeden trezorový zámek třídy A.

Bezpečnostní třída - II
Nejprodávanější bezpečnostní třída pro majitele zlatnictví, a střední firmy atd., pro uživatele s potřebou uchovat vyšší hotovosti nebo spořící osoby. Do trezoru je možno ukládat 300 - 500 tisíc Kč. Limit lze navýšit dle podmínek uložení trezoru. Vhodné i pro uložení dokumentů  NBÚ do stupně utajení "Přísně tajné" (SS1 = 4body), šperky, doklady, zbraně a hotovost v řádech sta tisíc do 1 milionu. Odporové jednotky jsou RU (50/80). Trezor musí mít minimálně jeden trezorový zámek třídy A.

Bezpečnostní třída - III
Bezpečnostní třída III je oblíbená u větších firem, pro uchování většího objemu finanční hotovosti i v řádu několika miliónů, zlata, šperků a cenností. Používá se pro uchovávání klenotů a finanční hotovosti řádově mezi 800 tisíci až několik miliony Kč. Odporové jednotky jsou (80/120). Minimálně jeden trezorový zámek třídy B.

Bezpečnostní třída - IV
Trezory převážně pro bankovní a finanční instituce. Řádově lze do trezoru ukládat 1,6 milionu až 2,3 miliónů Kč, limit lze navyšovat dle typu uložení a místa uložení trezoru. Odporové jednotky jsou (120/180). Podmínkou pro takové trezory je být vybaven minimálně dvěma trezorovými zámky třídy B.

Bezpečnostní třída - V
Trezory jsou hlavně určeny pro bankovní a finanční instituce. Řádově lze do trezoru ukládat 2 miliony až 4.5 miliónů Kč, tento limit lze navyšovat. Odporové jednotky jsou RU (180/270). Trezor má mít minimálně dva trezorové zámky třídy B.k

Pokud se rozhodujete o koupi trezoru, pak: Otázky při koupi trezoru